Avoimen
ammattikorkeakoulun
verkkokurssit

Yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa

Sinun on mahdollista suorittaa Skholen oppimisympäristössä avoimen ammattikorkeakoulun opintoja yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa.

Tutustu kurssivalikoimaan

Mielenterveys

Lastenpsykiatrinen hoitotyö (5 op)

Kurssilla opit perusteet lasten psyykkisestä kehityksestä sekä tavallisimmista psyykkisistä sairauksista. Sen jälkeen perehdytään lastenpsykiatriseen hoitotyöhön ja psyykenlääkehoitoon.

Ilmoittaudu kurssille

Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden huomioiminen asiakastyössä (5 op)

Kurssilla opit mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöistä sekä niiden vaikutuksista käyttäytymiseen ja arjen toimintakykyyn. Koulutus tarjoaa hyvän tietoperustan kehon ja mielen yhteydestä, psykosomatiikasta sekä tukea mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöistä kärsivän kohtaamiseen ja arjen haasteisiin vastaamiseen. Kurssilta saat myös konkreettisia työvälineitä kuntouttavaan työhön.

Ilmoittaudu kurssille

Ikääntyminen

Lääkkeettömien menetelmien vaikutukset muistisairaan henkilön käyttäytymiseen (5 op)

Kurssilla opit, miten hoidat muistisairaan haastavaksi koettua käyttäytymistä. Kurssilla käydään läpi myös lääkkeettömien menetelmien perusteet ja niiden vaikuttavuus.

Ilmoittaudu kurssille

Moninaisuus ikääntyvien elämässä (3 op)

Kurssilla käsitellään ikääntyneiden mielenterveyttä ja mielenterveyden häiriöitä, päihteiden käyttöä, seksuaalisuutta ja parisuhdetta sekä hyvinvoinnin tukemista. Kurssilla opit ikääntyneiden parissa toimimista, varhaista puuttumista ja muistisairaan kohtaamisissa tarpeellisia keinoja, joilla ylläpidetään ikääntyneiden toimintakykyä.

Ilmoittaudu kurssille

Kolmas sektori tukemassa ikääntyvän ja läheisen arkea (2 op)

Kurssilla perehdytään läheisten tuen tarpeeseen ja tuen eri muotoihin sekä ammattilais-läheinen -vuorovaikutukseen. Kurssilla käydään läpi myös kolmannen sektorin mahdollisuuksia ikääntyneiden ja heidän läheistensä tukemisessa.

Ilmoittaudu kurssille

Ikääntyvien kohtaaminen ja vuorovaikutus haasteellisissa tilanteissa (3 op)

Kurssilla perehdytään asiakaslähtöiseen ja ammatilliseen kohtaamiseen sekä hoitotyön monikulttuurisuuteen. Kurssilla opit myös haastavan asiakkaan ja muistisairaan kohtaamista.

Ilmoittaudu kurssille

Muut kurssit

Paloturvallisuus hoitotyössä (2 op)

Kurssilla käsitellään monipuolisesti paloturvallisuuteen liittyviä seikkoja niin hoitolaitoksissa kuin kotiolosuhteissa. Tutustut muun muassa tulipalon syntymekanismeihin ja kehittymiseen, pelastussuunnitelman laatimiseen, hätäilmoituksen tekemiseen ja paloturvallisuusjärjestelyihin sekä poistumisturvallisuuteen hoitolaitoksessa tulipalon sattuessa.

Ilmoittaudu kurssille

Kivunhoito (3 op)

Kurssi tarjoaa sinulle valmiudet kivun arviointiin sekä lääkkeettömän että lääkkeellisen kivunhoidon toteuttamiseen.

Ilmoittaudu kurssille

Haavanhoidon perusteet (3 op)

Kurssilla opit haavanhoidon perusteet. Kurssilla tutustutaan muun muassa haavan paranemisprosessiin, erilaisten haavojen luokitteluun ja hoitoon sekä haavanhoitotuotteisiin. Opit myös haavapotilaan ravitsemuksesta.

Ilmoittaudu kurssille

Painehaavojen tunnistaminen, luokittelu ja ehkäisy (2 op)

Kurssilla perehdytään siihen, mikä on painehaava ja mitkä tekijät sille altistavat. Lisäksi kurssilla käsitellään lääkintälaitteita painehaavan aiheuttajina sekä sitä miten painehaavariskiä arvioidaan ja miten painehaavan syntyä voidaan ehkäistä sekä miten painehaavoja hoidetaan.

Ilmoittaudu kurssille

Skholen kurssialustan
hyödyt opiskelijoille

icon-display
Joustavaa oppimista
Kursseja voi opiskella rajattomasti ajasta ja paikasta riippumatta. Skhole toimii verkkoselaimella ja sinun ei tarvitse ladata erillistä sovellusta kurssien opiskeluun.
icon-lamp.
Helppokäyttöinen ja looginen
Skholen oppimisympäristö on suunniteltu yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijoiden kanssa. Alustaa on helppo käyttää, se on looginen ja käytön oppii minuuteissa – ei päivissä, viikoissa tai kuukausissa.
icon-user
Monta tapaa oppia
Kaikilla meillä on omat vahvuutemme ja siksi olemme huomioineet erilaiset oppimistyylit. Verkko-opinnot sisältävät monimuotoista oppimateriaalia: voit opiskella lukemalla, kuuntelemalla tai katselemalla videoita.

Opiskelijoiden suusta

icon

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjyys – perusteet

Kurssilainen

Ymmärsin enemmän, kun videossa oli tekstiä. Pääsinkin kokeesta läpi, koska ääni oli opetusmateriaalissa yhdistetty tekstiin.

icon

Lääkkeettömien menetelmien vaikutukset muistisairaan henkilön käyttäytymiseen

Kurssilainen

Sain kurssista tietoa jota voin hyödyntää työympäristön parantamiseksi muistisairaiden kanssa. Myös muistutus aistien tärkeydestä hoitotilanteissa, jossa on tekemisissä asiakkaan kanssa oli tärkeää.

icon

Ikäihmisen RAI-arviointi ympärivuorokautisen hoidon yhteydessä

Kurssilainen

Todella kattavaa tietoa ja selitetty käytännönläheisesti. Konkreettiset esimerkit ja tarinat auttoivat sisäistämään tietoa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Saako kursseista opintopisteitä?

Kyllä. Kaikki avoimen ammattikorkeakoulun kurssit tehdään yhteistyössä oppilaitosten kanssa ja saat kurssille osoitetut opintopisteet.

Vastaavatko kurssit ammatillista täydennyskoulutusta?

Kyllä. Kaikki avoimen ammattikorkeakoulun kurssit sopivat ja vastaavat ammatillista täydennyskoulutusta.

Miten työnantaja voi maksaa kurssin?

Työnantajan on mahdollista maksaa avoimen AMK:n kurssisi. Suosittelemme, että hoidat ilmoittautumisen ja maksun ensin henkilökohtaisesti. Työnantaja voi jälkikäteen hyvittää kurssimaksun sinulle.
Skhole courses

Heti opiskelemaan?
Ilmoittaudu ja aloita opinnot!

Katso kaikki kurssit