Partner logo
Skhole logo

Aloita tänään Lapin avoimen AMK:n itsenäisesti suoritettava verkkokurssi:

Ikääntyvien kohtaaminen ja vuorovaikutus haasteellisissa tilanteissa

bg-ikaantyvien-kohtaaminen.png

Opiskeluaikaa sinulla on 1.8.-15.12.2024. IImoittaudu viimeistään 30.11.2024. Hinta 45 €.

ILMOITTAUDU KURSSILLE
icon-hinta.png
Hinta
45 €
icon-arviointi.png
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
icon-esitiedot.png
Esitiedot
Ei vaatimuksia
icon-opetusmuoto.png
Opetusmuoto
Itsenäiset verkko-opinnot
icon-laajuus.png
Laajuus
3 op

Kurssin sisältö ja oppimistavoitteet

Ikääntyvien kohtaaminen ja vuorovaikutus haasteellisissa tilanteissa -verkkokurssilla perehdytään asiakaslähtöiseen ja ammatilliseen kohtaamiseen sekä hoitotyön monikulttuurisuuteen. Kurssilla opit myös haastavan asiakkaan ja muistisairaan kohtaamista.

Kurssin käytyäsi olet oppinut

 • Asiakaslähtöisyydestä sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • Hoitotyön monikulttuurisuudesta
 • Muistisairaan kohtaamisissa tarpeellisia keinoja, joilla ylläpidetään ikääntyneiden toimintakykyä
 • Ymmärtämään paremmin haastavia asiakkaita ja saanut konkreettisia keinoja haastavien asiakkaiden kohtaamiseen
Ikääntyvien kohtaaminen ja vuorovaikutus haasteellisissa tilanteissa.png

Kurssin rakenne

Ennakkotehtävä
+
Asiakaslähtöisyys ja asiakkaan kohtaaminen (4 osiota)
 • Asiakaspalvelu ja asiakkaan kohtaaminen
 • Asiakkaan sitoutuminen
 • Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveyspalveluissa
 • Itseopiskelutesti
+
Monikulttuurisuus (8 osiota)
 • Johdanto monikulttuurisuuteen
 • Kulttuurisen hoitotieteen keskeisimmät teoriat
 • Eri kulttuurit asiakastyössä
 • Kohtaamisia monikulttuurisessa hoito- ja asiakastyössä
 • Tulkkaus hoito- ja asiakastyössä
 • Rasismi ja syrjintä hoito- ja asiakastyön ympäristössä
 • Paperittoman potilaan hoitaminen
 • Itseopiskelutesti
+
Muistisairaan kohtaaminen (2 osiota)
 • Muistisairaan hoito ja kohtaaminen
 • Muistisairaan käytösoireet ja asiakastyö
+
Haastavan asiakkaan kohtaaminen (8 osiota)
 • Haastavan asiakkaan kohtaaminen
 • Väkivaltaisuus ja aggressiivinen käytös käsitteinä
 • Syitä aggressiivisuuden taustalla
 • Uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointi ja ehkäisy
 • Konkreettiset vinkit aggressiivisen asiakkaan ja potilaan kohtaamiseen
 • Agressiivisen asiakkaan ja potilaan kohtaaminen
 • Itseopiskelutestit
 • Pohdintatehtävät
Lopputehtävä

Lisätiedot

Esitietovaatimukset

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia.

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan itsenäisenä opiskeluna omaan tahtiin verkossa.

Oppimistehtävät koostuvat:

 • luennoista
 • ennakko- ja lopputehtävästä
 • harjoitustehtävistä
 • itseopiskelutesteistä
 • Oppimateriaali

  Skholessa ilmoitettu materiaali.

  Arviointikriteerit

  Verkkokurssin suorittaminen edellyttää kurssin kaikkien luentojen läpikäymistä sekä verkko-opintoihin sisältyvien tehtävien tekemisen. Kurssiin sisältyvissä tenteissä tai testeissä hyväksymisprosentti on 75 %.

  Näin ilmoittaudut kurssille

  Opintojaksolle voit ilmoittautua 30.11.2024 asti. Opintojaksolle osallistuvien määrää ei ole rajoitettu. Ilmoittautuminen on sitova. Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu Lapin AMK:n järjestelmän kautta, jonka jälkeen saat tunnukset Lapin AMKin oppimisympäristöön, jossa on lisätietoja opinnoista.

  Seuraa alla olevia askeleita, jotta pääset ilmoittautumaan kurssille onnistuneesti:

  +
  Klikkaa osion alla olevasta “Ilmoittaudu kurssille” -painikkeesta

  Painikkeen linkki avaa sinulle uuden ikkunan, joka ohajaa sinut Lapin AMK:n kurssien ilmoittautumiseen. Mikäli jostain syystä sivu herjaa, ettei sivua pystytä lataamaan, niin päivitä sivu!

  +
  Saapuminen Lapin AMK:n ilmoittautumissivulle

  Kurssisivu näyttää tältä. Sinulla tulisi näkyä valitsemasi kurssin nimi

  medium_kurssi-info-1.png
  +
  Kurssin lisääminen ostoskoriin ja ilmoittautuminen

  Ilmoittautuaksesi kurssille, paina ympyröidystä “Lisää koriin” -painikkeesta.

  medium_kurssi-info-2.png

  Lisättyäsi kurssin ostoskoriin, paina ympyröidystä “Siirry ilmoittautumaan” -painikkeesta.

  medium_kurssi-info-3.png

  Tutustu seuraavaksi ilmoittautumisen ehtoihin ja ruksaa boksit jatkaaksesi ilmoittautumista. Paina “Siirry ilmoittautumaan” - painiketta. Ilmoittaudu valitsemalla sinulle sopiva vaihtoehto ja suorita kurssimaksu

  medium_kurssi-info-4.png

  +
  Vahvistus ilmoittautumisesta

  Saat onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen tunnukset Lapin AMK:n oppimisympäristöön. Opiskelun iloa!

  medium_kurssi-info-5.png
  • bg-laakkeettomat-menetelmat.png
   Lääkkeettömien menetelmien vaikutukset muistisairaan henkilön käyttäytymiseen
   5 op
  • bg-moninaisuus-ikaantyvien-elamassa.png
   Moninaisuus ikääntyvien elämässä
   3 op
  • bg-kolmas-sektori.png
   Vanhustyön verkostot: Läheisten ja kolmannen sektorin voima
   2 op