Partner logo
Skhole logo

Aloita tänään Lapin avoimen AMK:n itsenäisesti suoritettava verkkokurssi:

Moninaisuus ikääntyvien elämässä

bg-moninaisuus-ikaantyvien-elamassa.png

Opiskeluaikaa sinulla on 1.8.-15.12.2024. IImoittaudu viimeistään 30.11.2024. Hinta 45 €.

ILMOITTAUDU KURSSILLE
icon-hinta.png
Hinta
45 €
icon-arviointi.png
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
icon-esitiedot.png
Esitiedot
Ei vaatimuksia
icon-opetusmuoto.png
Opetusmuoto
Itsenäiset verkko-opinnot
icon-laajuus.png
Laajuus
3 op

Kurssin sisältö ja oppimistavoitteet

Moninaisuus ikääntyvien elämässä -verkkokurssilla käsitellään ikääntyneiden mielenterveyttä ja mielenterveyden häiriöitä, päihteiden käyttöä, seksuaalisuutta ja parisuhdetta sekä hyvinvoinnin tukemista.

Kurssin käytyäsi olet oppinut

 • Ikääntyneiden mielenterveydestä ja mielenterveyden häiriöistä
 • Ikääntyneiden päihteiden käytöstä
 • Ikääntyneiden seksuaalisuudesta ja parisuhteesta
 • Ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemisesta elämän moninaisuus huomioiden
 • Ikääntyneiden parissa toimimisesta
 • Varhaisesta puuttumisesta
 • Muistisairaan henkilön kohtaamisesta ja toimintakyvyn ylläpitämisestä
structure-moninaisuus-ikaantyvien-elamassa.png

Kurssin rakenne

Ennakkotehtävä
+
Mielenterveyden tukeminen (10 osiota)
 • Ikääntyneiden mielenterveys ja mielenterveyden häiriöt
 • Kognitiivinen terveys ja toimintakyky
 • Sosiaalinen terveys ja toimintakyky
 • Psyykkinen terveys ja toimintakyky
 • Muistisairaan toimintakyky ja siihen vaikuttavat lääkkeettömät menetelmät
 • Musiikin vaikutukset muistisairautta sairastavan päivittäisistä toiminnoista selviytymiseen
 • Kulttuurihyvinvointi
 • Ikäihminen kuntoutujana
 • Ikääntyneet ja vammaisuus
 • Mielenterveyden tukeminen -itseopiskelutesti
+
Ikääntyneiden parisuhde ja seksuaalisuus (4 osiota)
 • Senioripuhetta -podcast: Seniorit ja seksuaalisuus
 • Sukupuolen moninaisuus
 • Sukupuoli-identiteetti ja sen muodostuminen
 • Tilaa moninaisuudelle (tehtävä)
+
Ikääntyneet ja päihteet (10 osiota)
 • Ikääntyneet ja alkoholi
 • Alkoholimittarit
 • Mini-interventio
 • Alkoholin vaarat ikääntyneille
 • Alkoholiriippuvuus
 • Sote-ammattilainen ja puheeksiotto
 • Puheeksiotto
 • Suunnittele lähestymistapasi
 • Miten työyhteisö voi tukea puheeksiottoa
 • Itseopiskelutestit
Lopputehtävä

Lisätiedot

Esitietovaatimukset

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia.

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan itsenäisenä opiskeluna omaan tahtiin verkossa.

Oppimistehtävät koostuvat:

 • luennoista
 • ennakko- ja lopputehtävästä
 • case-harjoituksista/pohdintatehtävistä
 • itseopiskelutesteistä
 • Oppimateriaali

  Oppimateriaali koostuu luennoista, podcast-jaksoista, videoista ja tehtävistä.

  Arviointikriteerit

  Verkkokurssin suorittaminen edellyttää kurssin kaikkien luentojen läpikäymistä sekä verkko-opintoihin sisältyvien tehtävien tekemisen. Kurssiin sisältyvissä tenteissä tai testeissä hyväksymisprosentti on 75 %.

  Näin ilmoittaudut kurssille

  Opintojaksolle voit ilmoittautua 30.11.2024 asti. Opintojaksolle osallistuvien määrää ei ole rajoitettu. Ilmoittautuminen on sitova. Kurssille ilmoittautuminen tapahtuu Lapin AMK:n järjestelmän kautta, jonka jälkeen saat tunnukset Lapin AMKin oppimisympäristöön, jossa on lisätietoja opinnoista.

  Seuraa alla olevia askeleita, jotta pääset ilmoittautumaan kurssille onnistuneesti:

  +
  Klikkaa osion alla olevasta “Ilmoittaudu kurssille” -painikkeesta

  Painikkeen linkki avaa sinulle uuden ikkunan, joka ohajaa sinut Lapin AMK:n kurssien ilmoittautumiseen. Mikäli jostain syystä sivu herjaa, ettei sivua pystytä lataamaan, niin päivitä sivu!

  +
  Saapuminen Lapin AMK:n ilmoittautumissivulle

  Kurssisivu näyttää tältä. Sinulla tulisi näkyä valitsemasi kurssin nimi

  medium_kurssi-info-1.png
  +
  Kurssin lisääminen ostoskoriin ja ilmoittautuminen

  Ilmoittautuaksesi kurssille, paina ympyröidystä “Lisää koriin” -painikkeesta.

  medium_kurssi-info-2.png

  Lisättyäsi kurssin ostoskoriin, paina ympyröidystä “Siirry ilmoittautumaan” -painikkeesta.

  medium_kurssi-info-3.png

  Tutustu seuraavaksi ilmoittautumisen ehtoihin ja ruksaa boksit jatkaaksesi ilmoittautumista. Paina “Siirry ilmoittautumaan” - painiketta. Ilmoittaudu valitsemalla sinulle sopiva vaihtoehto ja suorita kurssimaksu

  medium_kurssi-info-4.png

  +
  Vahvistus ilmoittautumisesta

  Saat onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen tunnukset Lapin AMK:n oppimisympäristöön. Opiskelun iloa!

  medium_kurssi-info-5.png
  • bg-laakkeettomat-menetelmat.png
   Lääkkeettömien menetelmien vaikutukset muistisairaan henkilön käyttäytymiseen
   5 op
  • bg-kolmas-sektori.png
   Vanhustyön verkostot: Läheisten ja kolmannen sektorin voima
   2 op
  • bg-ikaantyvien-kohtaaminen.png
   Ikääntyvien kohtaaminen ja vuorovaikutus haasteellisissa tilanteissa
   3 op