Opinnäytetyöllä eväitä tuleviin opintoihin ja työelämään | Skhole

Opinnäytetyöllä eväitä tuleviin opintoihin ja työelämään

Alina ja Lotta opiskelevat XAMK-ammattikorkeakoulussa ja tekevät opinnäytetyönään verkkokurssin Skholelle äitiysneuvolapalveluista. Opinnäytetyö tukee opintoja ja antaa hyvät valmiudet työelämään!

Vanhempien kokemuksia äitiysneuvolapalveluista -opinnäytetyö syventää äitiysneuvolaosaamista

Alina ja Lotta ovat kolmannen vuoden terveydenhoitajaopiskelija ammattikorkeakoulu XAMK:ista. Alina on ennen terveydenhoitajaopintoja suorittanut matkailualan perustutkinnon sekä kirjoittanut ylioppilaaksi.

Alinan opinnot terveydenhoitajaksi ovat vihdoin yli puolessa välissä, ja nyt tavoitteena on kirjoittaa opinnäytetyö Skholelle. Opinnäytetyön aiheena on ’’Vanhempien kokemuksia äitiysneuvolapalveluista’’.

Ajatus opinnäytetyön aiheesta lähti Skholen tarpeelle saada kurssi, jossa on avattu äitiysneuvolanpalveluita.

Yhteyshenkilömme kanssa pohdimme aihetta ja sitä, kuinka saada se kaikille osapuolille sopivaksi. Näin valikoitui opinnäytetyön aihe. Opinnäytetyö toteutuu kehittämisprojektina.

"Aihe kiinnostaa minua, sillä se pitää sisällään todella paljon tietoa, eikä tässä vaiheessa opintoja olla syvennetty raskauteen saatikka äitiysneuvoloihin", Alina kertoo. Häntä kiinnostaa myös työllistyä neuvolaan odottavien äitien pariin, joten opinnäytetyö on oiva keino kehittää omaa osaamistaan!

Alina (vas.) ja Lotta opiskelevat kolmatta vuotta terveydenhoitoalaa XAMK:ssa

Lotta opiskelee terveydenhoitajaksi kolmatta vuotta. Hän on valmistunut lähihoitajaksi vuonna 2018.

"Yhdessä parini Alinan ja Skholen kanssa suunnittelimme meitä kiinnostavia aiheita, joista ylivoimaiseksi valikoitui raskausaika", Lotta toteaa.

Alinan ja Lotan opinnäytetyö ei tutki pelkästään äitiysneuvolapalveluita, vaan kehittää uudenlaisen verkkokoulutuksen sote-alan ammattilaisille ja opiskelijoille Skholen verkkokurssitarjontaan. Laadittava opintokokonaisuus sisältää mm. äitiysneuvolapalveluita ja neuvolassa tapahtuvia tutkimuksia.

"Minua tämä aihe kiinnostaa haasteellisuutensa vuoksi, emme ole opinnoissa vielä päässeet neuvolapuoleen."

Uskon että opinnäytetyömme antaa meille hyviä eväitä loppu opintoihin ja ennen kaikkea neuvolaharjoitteluun.