Lääkeluvat helposti – ajantasaista lääkehoidon koulutusta Skholelta

Skhole tarjoaa joustavan ja kustannustehokkaan oppimisympäristön ammatilliseen kehittymiseen. Skholen suosituimpia verkkokursseja ovat lääkehoidon kokonaisuudet, joita on tarjolla runsaasti: Lääkehoito, Suppea lääkehoito, Mielenterveyshäiriöiden ja päihderiippuvuuksien lääkehoito, Lasten lääkehoito, Ikääntyneiden lääkehoito, PKV-lääkehoito, Lääkelaskenta ja Lääkeaineryhmät tarjoavat laajaa tietoa lääkehoidosta laajasti kaikille sote-alalle opiskeleville kuin jo valmistuneiden asiantuntijoiden täydennyskoulutukseen.


Sote-alan ammattilaiset tarvitsevat lääkehoidon koulutusta

Lääkehoito on kokonaisuus, jossa vaaditaan erityistä huolellisuutta ja tarkkuutta, siinä korostuu vastuullisuus. Lääkehoito on turvallista ja tehokasta vain oikein toteutettuna.

Lääkehoito on tarkkuutta vaativaa ja riskialtista, eikä siinä ole varaa virheille!

Lääkehoitoon pitää kiinnittää erityistä huomiota niin yksilö- kuin työyksikkötasoilla. Ammattilaisten osaamattomuus ja puutteelliset toiminnot johtavat poikkeamiin. Vakavia lääkityshaittoja aiheuttavat erityisesti opioidien, diabetekseen käytettävien lääkkeiden ja varfariinin antamiseen liittyvät virheet, joihin altistavat potilaan korkea ikä ja useiden lääkkeiden samanaikainen käyttö.

Lääkehoitoon tuleekin eri terveydenhuoltoalan työyksilöissä olla vankka osaamisperusta sekä yksikön luvat lääketilausten tekemiseen, lääkkeiden jakoon, annosteluun ja antoon liittyen. Lääkehoidon osaamista tulee kehittää ja taitoja pitää yllä.

”Lääkeluvat yhtä helposti kuin Loven kautta!”

Lääkelupien suorittaminen on lakisääteinen velvoite, jolla on lisäksi laajat käytännön vaikutukset hoitajien lääkehoidon osaamiseen, hoidon laatuun sekä hoitajien ansioihin.

– Skholen tavoitteena on kehittää ja parantaa hoitajien lääkehoidon osaamisen tasoa mahdollistamalla pääsy laadukkaan koulutuksen pariin mahdollisimman monelle, Skholen sisällön tuotannon koordinaattori Johanna Honkela summaa.

Todella merkittävien asioiden äärellä toimivalla sosiaali- ja terveysalalla vallitsee valtava resurssien ja tarpeiden välinen epätasapaino – haasteena on tarjota tarkoituksenmukaisia koulutuksia sekä laadukkaasti että edullisesti.

–Tarjoamme lääkeluvat helposti, edullisesti ja joustavasti. Olemme ehdottoman hyvä vaihtoehto esimerkiksi Lovelle! Honkela toteaa.

Lääkelupakoulutuksessa asiakas maksaa vain suorituksista ja tuloksista

Skholen avulla on mahdollista suorittaa helposti niin lääkelupakoulutukset kuin tietosuojakin. Lääkelupien suorittaminen tapahtuu perinteisesti ostamalla puolen vuoden käyttöoikeus koulutusmateriaaleihin. Tämän jälkeen tarjolla on tietty määrä yrityskertoja lääkehoidon teoriaosaamisen osoittavan kokeen läpäisemiseksi.

– Skholen Lääkeluvat helposti -palvelu on kääntänyt perinteisen asetelman päälaelleen, sillä koulutusmateriaaleihin oikeuttavat kurssiavaimet ovat ilmaisia eikä pääsyn kestoa ole rajoitettu. Asiakkaan ei siis tarvitse maksaa mahdollisuudesta yrittää, vaan ainoastaan käytännön onnistumisista, saavutetuista hyödyistä ja konkreettisesta tuloksesta.

Lääkehoidon tentit tulee uusia viiden vuoden välein, ja aiemmat tavat ovat vaatineet paljon niin ajallisesti kuin taloudellisestikin.

– Me tarjoamme nyt esihenkilöille todella helpon väylän – riittää, kun lääkehoitoon liittyvän oppimisympäristön avaa luettavaksi ja sopii lääketentin. Tämä nopeuttaa työntekijän perehtymistä kurssiaineistoon sekä auttaa mahdollistamaan lääkehoidon toteuttamisen, Honkela kertoo.

Vuosilisenssi kattaa sisältöjemme rajoittamattoman käytön ajasta ja paikasta riippumatta! Klikkaa lisätietoihin tästä!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.