Kirje päättäjille: Hoitotyöntekijät tarvitsevat vahvan osaamisperustan ja kunnollisen palkkion

Laskelmien mukaan maailmaa uhkaa yhdeksän miljoonan hoitajan pula vuoteen 2030 mennessä. Suomessa hoitajapulasta voidaan puhua jo nyt. Hoitajapula johtaa vääjäämättä muun muassa terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen vaikeuteen tulevaisuudessa, kun työhönsä tyytymättömät ammattilaiset äänestävät jaloillaan.

COVID-19 Nurses & Therapists at Manchester Memorial Hospital #2

On selvää, että jotain on tehtävä nopeasti. Jotta päättäjänä pystyt ymmärtämään hoitajapulan käsitteenä, sen merkityksen ja vaikutukset sote-alan työlle, arvostukselle ja jatkuvuudelle, kirjasin ylös konkreettisia vinkkejä siitä, miten hoitotyön ammattilaiset saadaan sitoutumaan työhönsä ja viihtymään työpaikoillaan.

Vaikka et voisi tarjota mitään isoa ja ihmeellistä, voi merkittävän tempauksen aloittaa varsin pienin askelin.

1. Kartoita ja kuuntele, keskity työoloihin

Tutkimusten mukaan hoitajat vaihtavat alaa neljästä pääsyystä: yksilöllisistä, työperäisistä, ihmissuhde- ja organisaatiokohtaisista lähtökohdista. Konkreettisia syitä ovat huono työilmapiiri, tyytymättömyys työoloihin, organisaatioon ja johtamiseen, huono palkka, heikot työssä etenemisen mahdollisuudet, liian suuri työmäärä ja stressi sekä henkilöstön ikääntyminen.

Työtyytyväisyyteen vaikuttavat työympäristö, työmäärä, johtamistyyli ja palkkaus. Tyytymättömyys työhön on usein tyytymättömyyttä erityisesti työoloihin tai organisatorisiin tekijöihin ja johtamiseen.

Kokonaisvaltainen tyytymättömyys johtaa usein alanvaihtoon.

Kartoita henkilöstöltä säännöllisesti sekä heidän ajatuksiaan työhyvinvoinnista että siitä, miten työhyvinvointia ja työoloja voisi ylläpitää ja kohentaa. Kiitoskortit tai tulostettavat diplomit eivät tule kuuloonkaan eivätkä päiväsalin uudet verhot riitä takaamaan viihtyvyyttä. Keskity kuuntelemaan ammattilaisia, heitä, jotka tekevät päivittäistä hoitotyötä työyksikössä. Toimi.

2. Panosta palkkaukseen

Hoitotyöntekijöiden palkka on Suomessa kaikkiin Pohjoismaihin verrattuna alhainen. Useiden tutkimusten mukaan se on yksi hoitoalalta lähdön pääsyistä. Osa hoitajista kokee työmäärän ja vastuun suureksi. Palkkio ei ole lainkaan linjassa suhteessa työn vaativuuteen. Hoitotyön vastuu, kuormittavuus ja vuorotyö edellyttävät sitoutumista, kun taas matala palkkaus rajoittaa sitä.

Seiso päättäjänä eturintamassa vaatimassa hoitajille parempaa palkkaa.

Sairaanhoitajan työ on vaativaa työtä, jossa osaaminen perustuu korkeakoulututkintoon. Huomioi palkkauksessa koulutus, kokemus, lisäkoulutukset ja henkilökohtaiset saavutukset. Taistele ammattilaistesi puolesta!

3. Varmista osaaminen

Ajantasaisella perehdytyksellä ja säännöllisellä koulutuksella taataan osaava hoitotyön joukko myös tulevaisuudessa. Hoitoalan uralla kehittymisen mahdollisuudet ovat varsin hyvät, mutta tästä huolimatta alanvaihto tapahtuu siksi, ettei työyhteisöllä ole varaa kouluttaa hoitajistoaan.

Hoitotyön osaamisen päivittämisen vähäiset mahdollisuudet, osaavien ammattilaisten puute ja vähäinen päätösvalta ajavat ammattilaiset muihin töihin.

Huolehdi päättäjänä, että oman alueesi hoitoalan organisaatioista voidaan jatkossa puhua asiantuntijaorganisaationa. Hoitajat tarvitsevat toimivaa ja säännöllistä täydennyskoulutusta, ajantasaisen perehdytyksen sekä joustavuutta työntekoon. Koulutusmahdollisuuksia on monia – yksi helpoimmista on Skhole!

4. Toimi oikeudenmukaisesti

Tiesitkö, että ne hoitotyön ammattilaiset, jotka pysyvät alalla, kokevat työyhteisönsä toimintatavat oikeudenmukaisiksi, työmäärän kohtuulliseksi, henkilöstömitoituksen riittäväksi ja johdon osaavaksi. He myös kokevat voivansa kehittyä omassa ammatissaan.

Jos organisaation arvot ja käyttäytymismallit eroavat suuresti hoitajan omista arvoista ja käyttäytymismalleista, lisääntyy riski alanvaihtoon.
Oikeudenmukainen toiminta, oikeudenmukaiset päätökset ja oikeudenmukainen palkkaus edesauttavat hoitoalalla pysymistä.

Kuten olen aiemmin kirjoittanut, hoitoalaa pidetään kutsumusammattina – on aina pidetty, Florence Nightingalen ajoista lähtien. Hoitajan työn oltua aiemmin kutsumus ja elämäntehtävä, on se nykyään noin viisivuotinen ura, jonka suuri joukko uusista aloittavista hoitajista lopettaa ensimmäisen viiden työvuoden jälkeen.

Hyvä päättäjä, hoitotyön johtaja, esimies ja vastaava hoitaja, on aika toimia. Puheet ja tyhjät lupaukset eivät enää riitä.

Tarttumapinnoilla
Minna

Minna Salakari on elämäniloinen turkulainen. Minna on opettaja, projektipäällikkö ja terveyden edistämisen asiantuntija. Hän väitteli tohtoriksi toukokuussa 2020 Turun yliopiston kansanterveystieteenlaitokselta ja toimii päätyössään Turun ammattikorkeakoulun Master Schoolin opettajana. Minna on suorapuheinen ja kantaa ottava kirjoittaja, joka on kiinnostunut kaikenlaisesta viestinnästä. Hän on nopea tekstintuottaja, jota kiehtoo sote-alan ilmiöt laajasti. Minnan työskentelyä ohjaavat pohjaton uteliaisuus, kehittymisen halu ja positiivinen elämänasenne. Vapaa-ajallaan Minna liikkuu, lojuu, lukee ja viettää aikaa perheensä kanssa.