Case Muonion kunta: Täydennyskoulutusta värikkäässä ja houkuttelevassa paketissa

Muonion kunnan sosiaalijohtaja Henna Takala vastaa sosiaalitoimesta kokonaisuudessaan. Hän korostaa jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja täydennyskoulutuksen merkitystä. Skholen helppo, houkutteleva ja kustannustehokas koulutusvalikoima tarjoaa mahdollisuuden opiskeluun omien mielenkiinnon kohteiden mukaisesti – myös yli omien tehtävärajojen.

Laaja kokemusskaala sosiaalityön saralla

Henna Takala on toiminut sosiaalijohtajana pienessä 2300 asukkaan Muonion kunnassa sosiaalitoimessa syyskuusta 2018 lähtien eli reilun puolentoista vuoden ajan. Henna vastaa sosiaalitoimesta kokonaisuudessaan eli sosiaalipalvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä pienessä kunnassa myös asiakastyöstä. Yksiköiden asiakkaita ovat kaikki sosiaalipalveluja käyttävät kuntalaiset raskaana olevista saattohoitoa saaviin, eli skaala on todella laaja kattaen ihmisen koko elinkaaren. Vakituisia henkilökunnan jäseniä on reilut 40 vanhustyön, vammaispalvelun, sosiaalityön ja sosiaalihallinnon saralla. Hennalla on neljä lasta, ja hän on matkan varrella vaihtelevasti niin opiskellut ja työskennellyt kuin ollut lastensa kanssa kotona.

Hennalla on sosionomin ammattikorkeakoulututkinto sekä yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto Tampereen yliopistosta vuodelta 2018, pääaineenaan sosiaalityö ja sivuaineenaan sosiaalipedagogiikka. Lisäksi hän on käynyt yrittäjän ammattitutkinnon Green Care -painotuksella eläin- ja luontoavusteisuuteen liittyen. Henna aloitti uransa Turussa HIV-tukikeskuksessa ohjaajana opiskellessaan sosionomin ammattikorkeakoulututkintoa. Hän on työskennellyt Turussa sosiaalitoimessa toimeentulotuen ja päihdehuollon puolella sekä seudullisessa sosiaalipäivystyksessä ja Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoella lastensuojelussa sekä Etelä-Pohjanmaan sosiaalipäivystyksessä. Sosiaalityön kenttä on tullut nähtyä laajasti asiakaskunnasta toiseen aikuissosiaalityön, jälkihuollon, lastensuojelun ja lastensuojelun sijaishuollon, poliisiaseman sosiaalityön sekä yhteensä seitsemän vuoden ajalta sosiaalipäivystyksen osalta.

Vaihtelevuus ja monipuolisuus edellyttävät täydennyskoulutusta

Sosiaali- ja terveysala muuttuu jatkuvasti todella paljon uusien ongelmien, toimintatapojen, käytäntöjen ja erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen kehityksen myötä. Parasta työssä onkin vaihtelevuus ja monipuolisuus – koskaan ei tiedä, mitä kaikkea vastaan tulee, jolloin mielenkiinto pysyy taatusti yllä. Pienessä kunnassa on totuttu siihen, että tarjottavat palvelut pitää ratkaista ja keksiä itse. Henna onkin todella ylpeä pienen kunnan luovasta, kehittämishaluisesta ja innostuvasta porukasta, jolta ei kokeilunhalua ja työmoraalia puutu. Selkeillä vastuilla väritettyä yhteistyötä tehdään tiiviisti eri hallintokuntien kanssa, mikä vie asioita eteenpäin ja auttaa asiakkaita.

Pidän niitä (sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia) kyllä ihan ensiarvoisen tärkeinä oman ammattitaidon ylläpitämiseksi. Meidän ala muuttuu ja muuntuu tosi paljon, että tulee kaikkea lakisääteistä uutta, ja toimintatapoja, käytäntöjä ja erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja kehitetään jatkuvasti.

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutukset ovat ensiarvoisen tärkeässä asemassa oman ammattitaidon ylläpitämiseksi sekä asiakkaiden ongelmiin sopivien ratkaisuvaihtoehtojen tarjoamiseksi. Uusista haasteista pitävä Henna on suorittanut erilaisia jatko-, lisä- ja täydennyskoulutuksia myös työelämän ulkopuolella ollessaan pysyäkseen kehityksessä mukana. Hän kokee uuden oppimisen sekä osaamisen syventämisen ja kehittämisen tärkeiksi tekijöiksi työssä jaksamisen kannalta. Koulutus on luonut hyvän pohjan ja perustan tämän hetkistä työtä ajatellen, mutta keskiössä on ennen kaikkea pitkä, laaja ja monipuolinen sosiaalipäivystyskokemus, sillä yhden tietyn asiantuntijatyön pohjalta olisi voinut olla haastavaa ottaa näin laaja kenttä haltuun. Myös sopiva luonne on avainasemassa uusiin haasteisiin tarttumisessa.

Helppoa, houkuttelevaa ja kustannustehokasta täydennyskoulutusta

Muonion kunnan koko organisaation kattava koulutussuunnitelma on vielä suunnitteluasteella, mutta osastopäälliköt huolehtivat täydennyskoulutusvelvollisuuden vuosittaisesta toteutumisesta ala- ja osastokohtaisesti esimerkiksi sosiaalityön osalta. Lisäksi vanhustyöllä on valmis koulutussuunnitelma, johon kuuluu tietyt kurssit vakituiselle henkilökunnalle sekä sijaisille. Koulutusmyönteinen Muonion kunta kannustaa etenkin vaihtoehtoisiin koulutustapoihin. Skhole valittiin käyttöön vanhustyön perusteella, sillä Muonion kunnan 40:stä vakituisesta hoiva- tai hoitoalan työntekijästä jopa noin 30 kuuluu vanhustyön tiimeihin.

Skhole on ollut Muonion kunnalla käytössä vuodesta 2019 lähtien eli noin vuoden verran, ja siitä on tehty kolmen vuoden sopimus. Skhole on otettu positiivisesti vastaan, ja siihen ollaan oltu todella tyytyväisiä. Henna on positiivisesti yllättynyt siitä, miten nopeasti siitä on tullut säännöllinen osa arkea. Eniten Skholea käytetään vanhustyön parissa koulutussuunnitelman mukaisesti, ja siellä edistymistä seurataan säännöllisesti sekä jaetaan todistuksia kurssien suorittamisesta. Kaikki muutkin ovat suorittaneet kursseja, ja esimiehet seuraavat pakollisten kurssien suorittamista.

Skholen yleisilme on raikas, pirteä, värikäs ja houkutteleva, ja sen käyttö ja seuraaminen on todella helppoa, näppärää, kätevää ja selkeää. Kurssitarjontaa ja uusien kurssien ilmaantumista seurataan aktiivisesti, ja kurssivalikoima onkin täydentynyt mukavasti. Skholen monipuolisuus ja erilaiset vaihtoehtoiset tavat opiskella on koettu erityisen positiivisina; sitä voi kuunnella, lukea tai selata halutessaan vain diat tai tekstin. Myös testit ja monivalintakysymykset ovat olleet pidettyjä; ihmiset motivoituvat selkeästä ja henkilökohtaisesta kokemuksesta ja käsityksestä siitä, mitä he ovat oikeasti oppineet ja ymmärtäneet, ja mikä aihe tai osa-alue kaipaisi vielä osakseen kertausta tai syvempää perehtymistä.


Nimenomaan kun ajatellaan meidän sijaintia, niin tämä on kustannusnäkökulmasta kokonaistaloudellisesti meille todella kannattava vaihtoehto.

Usein paikan päällä järjestettävät koulutukset ovat satojen kilometrien päässä Muoniosta, jolloin koulutukseen osallistumisen kokonaiskustannukset nousevat. Skhole onkin kustannusnäkökulmasta kokonaistaloudellisesti todella kannattava vaihtoehto Muoniolle sen maantieteellisen sijainnin puolesta. Sitä voi hyödyntää hyvin myös etäpäivinä, ja se tarjoaa myös loistavasti perheystävällisen tavan täydennyskoulutuksen saamiseen.

Opiskella voi mielenkiinnon mukaan – myös yli omien tehtävärajojen

Suoritetuista kursseista keskustellaan paljon työkavereiden kesken, mikä antaa hyviä vinkkejä itselle sopivien kurssien valitsemiseen. Niin hoitajat kuin toimistotyöntekijätkin voivat laajentaa osaamistaan vapaasti pakollisten, kuten tietosuojaan, asiakkaan kohtaamiseen ja yleiseen infektion torjuntaan liittyvien kurssien suorittamisen jälkeen puhtaasti oman kiinnostuksensa pohjalta. Työhyvinvointinäkökulmasta hyödyllinen vinkki onkin laajentaa osaamistaan täysin oman mielenkiinnon osoittamaan suuntaan. Moni onkin valinnut rohkeasti opiskeltavaa myös yli omien tehtävärajojen. Kokemusten positiivisuuden puolesta puhuu myös se, että osa on innostunut käyttämään Skholea jopa vapaa-ajallaan.


Ehdottomasti suosittelisin, että on kyllä tosi positiivinen kokonaiskokemus. Suosittelisin vastaavasti kunnille ja muille organisaatioille, ja olen erityisesti myös miettinyt yksityisiä palveluntarjoajia, joilta me esimerkiksi kuntana ostamme ostopalveluna.

Henna suosittelee Skholea kunnille ja muille organisaatioille, sekä erityisesti yksityisille palveluntarjoajille, kuten lastensuojelu-, vammaispalvelu- ja asumispalvelulaitoksille sekä muille ympärivuorokautisille paikoille. Monesti pienemmissä yksiköissä työntekijöiden meneminen koulutukseen muualle aiheuttaa sijaishaasteita ja kilpailua, mikäli vain osa pääsee koulutukseen. Skhole mahdollistaa kattavan koulutuspaketin myös yksityisille, pienemmille palveluntarjoajille. Se on todella oiva väylä myös oppilaitoksille etäopintoihin ja opiskelijoiden itsenäiseen tiedonhankintaan. Kokemus on ollut kokonaisuudessaan niin positiivinen, että Henna suosittelee Skholea ehdottomasti ihan kaikille. Skhole on vastannut odotuksiin, ja jopa ylittänyt ne!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.