Skholesta eväät ikääntyneiden hoitotyöhön | Skhole

Skholesta eväät ikääntyneiden hoitotyöhön – 14 verkkokurssia yhdellä klikkauksella

Iäkkäiden hoitotyö sekä palvelutarpeiden arviointi ja palvelutarpeisiin vastaaminen vaativat monipuolista osaamista. Vanhustyössä toimivan henkilöstön pitää osata arvioida iäkkään asiakkaan yleistila, lääkehoito ja sen vaikuttavuus, palvelutarve, terveyden edistäminen ja toimintakyvyn tukeminen. Erityisiä osaamisen haasteita saattavat aiheuttaat riskiryhmien, kuten yksinasuvien muistisairaiden, mielenterveysasiakkaiden ja päihteiden käyttäjien tarpeet.

georg-arthur-pflueger-TeWwYARfcM4-unsplash

Skhole tarjoaa joustavan ja kustannustehokkaan verkko-oppimisympäristön ja monipuolisia opintomahdollisuuksia ikääntyneiden hoitotyöstä ja lääkehoidosta sekä vanhustyöstä kiinnostuneille sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja sosionomiopiskelijoille ja alalla jo työskenteleville ammattilaisille. Koulutukset antavat erinomaiset valmiudet toimia ikääntyvien parissa.

Verkkokoulutuksista valmiuksia ikääntyneiden hoitotyön erityispiirteisiin

Skholen verkkokoulutustarjonnassa opiskelijalla on mahdollisuus perehtyä geriatriaan ja yleisimpiin ikääntyneiden sairauksiin, ikääntyneiden lääkehoitoon, varfariinihoitoon sekä painehaavojen tunnistamiseen ja ehkäisyyn.

Ikääntyneiden lääkehoito -kokonaisuudessa perehdytään vanhusten lääkehoidon erityispiirteisiin, monilääkitykseen ja turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen.

Lääkehoidon kurssi on suunnattu kaikille ikääntyviä ja ikääntyneitä potilaita hoitaville, terveydenhuollossa työskenteleville henkilöille ja alalle opiskeleville. Kurssilla opiskellaan muun muassa tapausesimerkkien avulla.

– Case-oppimista suositaan kaikissa Skholen verkkokoulutuksissa. Aidontuntuiset potilastapaukset ja hoitotilanteet havainnollistavat tyypillisiä ikääntyneiden lääkehoidossa esiintyviä ongelmia konkreettisella tavalla, Skholen koulutustuotannosta vastaava Johanna Honkela kertoo.

Ikääntyneet ja alkoholi -verkkokurssilla perehdytään senioreiden alkoholin sietokykyyn, alkoholista aiheutuviin haittavaikutuksiin ja vastataan kysymykseen ”Miten tunnistaa alkoholin väärinkäyttö ja informoida ikääntynyttä asiakasta alkoholin vaaroista?

–Yli 65-vuotiaiden alkoholinkäyttö on kasvanut huolestuttavassa määrin viime vuosikymmeninä. Suuret ikäluokat, jotka kasvoivat alkoholimyönteisemmässä yhteiskunnassa, ovat eläköitymässä. Ikääntyvien alkoholinkäyttö on myös kasvava ongelma hoitohenkilökunnalle. Siksi ammattilaiset tarvitsevat ajantasaisista koulutusta aiheesta, verkkokoulutuksen laatija, asiantuntija Jan Holmberg toteaa.

Tarvitsetko avaimia muistisairaan kohtaamiseen tai saattohoitoon?

Skholen ikääntyvien hoitotyöhön liittyviin verkkokoulutuksiin sisältyvät myös seuraavat paljon kysytyt kurssit:

  • Muistisairaan kohtaaminen
  • Lääkkeettömien menetelmien vaikutukset muistisairaan henkilön käyttäytymiseen
  • Ryhmänohjauksen perusteet muistisairaiden hoito- ja hoitotyössä
  • Saattohoito
  • Painehaavojen tunnistaminen ja ehkäisy.

Lisäksi kurssitarjottimella on Ikääntyneen turvallinen kotiutuminen sairaalasta -kokonaisuus, joka keskittyy ikääntyneiden turvalliseen ja potilaslähtöiseen kotiutumiseen ja sen suunnitteluun. Erinomaiset arviot saaneella kurssilla käsitellään ammattilaisten yhteistyön roolia ikääntyneen kotiutumisessa, ohjauksen perusteita ja ikääntyneen kotiutumisen tukemista.

Kaikki kurssit sopivat laajasti sote-alan opiskelijoille ja ammattilaisille.

Perinteisten kurssien rinnalla Skholessa voi perehtyä aihealueeseen podcastien ja webinaarien keinoin. Opiskelijoilla on mahdollisuus kuunnella Kultaiset hoitajat - ja Senioripuhetta -podcasteja sekä syventyä THL:n hoitotyön RAI-webinaariin.

Kurssitarjonta uudistuu ja monipuolistuu!

Tulevaisuudessa ikääntyneiden hoitotyöhön liittyviä koulutuksia on entistä enemmän! Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opinnäytetöinä valmistuu kaikkiaan neljä uutta kokonaisuutta: Palliatiivinen hoitotyö, Ikääntyneen terveyden edistäminen, Sydäninfarktipotilaan ensihoito ja Ikääntyneen fyysisen toimintakyvyn tukeminen.

– Pyrimme tarjoamaan hoitotyön ammattilaisille ja tuleville ammattilaisille ehyen kokonaisuuden, jossa opiskelijalla on mahdollisuus ikääntyneiden ja vanhusten hoitotyön kokonaisvaltaiseen opiskeluun. Toivomme, että nämä verkkokurssit valmistavat opiskelijoita ja ammattilaisia niin vuorovaikutustilanteisiin, lääkehoidon toteuttamiseen kuin elämänkaaren viimevaiheisiin, saattohoitoon, Johanna Honkela toteaa.

Oletko kiinnostunut geriatriasta ja vanhusten hoitotyöstä, tarvitsetko koulutusta ikääntyneiden lääkehoitoon, muistisairaan kohtaamisen tai ikääntyneiden terveyden edistämiseen? Ota yhteyttä, me räätälöimme juuri sinulle ja työyhteisöllesi sopivan koulutuspaketin!

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.