Skhole kumppanina Kuuloliitto ry:n Kuule ja muista –hankkeessa

Kuulon alenema jää usein ammattilaiseltakin huomaamatta - ratkaisuna ilmainen verkkokurssi

Skhole valittiin yhteistyökumppaniksi Kuuloliitto ry:n Kuule ja muista -hankkeeseen. Hankkeessa sote-alan ammattilaisille luotiin maksuton verkkokurssi, jonka voi nyt suorittaa Skholen oppimisympäristössä. Kesäkuun alussa julkaistu verkkokurssi sisältää tietoa kuulosta ja kuulovammasta, ikään liittyvästä kuulonalenemasta sekä kuulon ja kognitiivisen toimintakyvyn yhteydestä.

Kuuloliitto ry:n asiantuntijat Tiina Ahonen ja Maarit Honkasola kertovat, että kurssin sisältö on rakennettu nimenomaan sote-alan ammattilaisten tarpeiden ja toiveiden ympärille. Ikään liittyvä kuulonalenema on yleistä varsinkin iäkkäimmillä ihmisillä ja se voi tuoda haasteita esimerkiksi ikäihmisen vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon myös kohtaamisissa sote-alan ammattilaisten kanssa. Hankkeen tavoite onkin lisätä sote-alan ammattilaisten tietoisuutta kuulosta ja kuulemisesta. Kurssilla tuodaan esille kuulonalenemaan ja kommunikaatioon liittyviä haasteita sekä annetaan vinkkejä, miten huomioida niitä omassa työssä ikääntyneiden parissa. Kurssilla esitellään myös kuulon apuvälineet ja annetaan niiden käyttöön, käytön ohjaukseen sekä huoltoon liittyviä vinkkejä.

Skholen oppimisympäristön ja verkkokurssin voima

Ahonen kertoo, että Kuuloliitto ry ymmärtää sote-alan kiireen ja resurssien rajallisuuden. Tästä syystä verkkokurssista on tehty hyvin napakka tietopaketti, joka palvelee kohderyhmäänsä. Ammattilainen voi nopeasti käydä missä ja milloin vain tarkistamassa tietoja kuuloon tai kuulolaitteisiin liittyen. Honkasola puolestaan kertoo, että verkkokurssin oppimisympäristöksi valittiin juuri Skhole monestakin syystä.

“Yksi merkittävä tekijä oli, että Skhole on suomalainen toimija. Tämä auttaa siinä, että ongelmiin saa helposti vastauksen suomeksi. Toinen merkittävä tekijä oli, että Skholella on jo paljon olemassa olevaa käyttäjäkuntaa. Laskimme, että säästämme huomattavasti markkinointikuluissa, koska saavutamme oikeaa kohdeyleisöä Skholen kautta suoraan”, Honkasola toteaa.

Skhole pystyy tarjoamaan hankkeelle oppimisympäristön lisäksi potentiaalisia kurssilaisia, koska oppimisympäristössä on lähemmäs 20 000 aktiivista käyttäjää. Oppimisympäristössä on valmiina täysin uniikki käyttäjäryhmä, joka koostuu ainoastaan sote-alan ammattilaisista. Skholen Customer success manager Lauri Selenius onkin hyvin iloinen, että Skhole pystyy tarjoamaan kaksijakoisen roolin ja selvän hyödyn hankkeelle:

“Haluamme yrityksemme toiminnalla vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ja tällä hankkeella on siihen suora vaikutus. Verkkokurssi oppimisympäristönä auttaa myös kustannussäästöissä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Mutta upeinta on, että voimme parantaa kurssin avulla ammattilaisten osaamista ja sitä kautta mm. ikäihmisten elämänlaatua.”

Kiinnostava ja tavoitteellinen kumppanuus

Kuuloliitto ry ei ole tehnyt aikaisemmin verkkokurssitoteutuksia eikä vastaavaa verkkokurssia kuulosta ja muistista ole olemassa suomen kielellä. Hankkeen luoma kurssi onkin uraauurtava ja lajinsa ensimmäinen. Tutkimustieto on tuotu muotoon, josta tiedon voi omaksua helposti.

“Olen tehnyt paljon erilaisten oppimisalustojen kanssa töitä opettajataustani takia. Skholen oppimisympäristö on hyvin selkeä ja helppo käyttää. Meidän oli helppo tehdä verkkokurssi, mutta koemme että alusta on myös helppo loppukäyttäjälle. Tämä auttaa uuden tiedon oppimisen kanssa”, Honkasola tuumii.

Kuule ja muista -hankkeessa on omat mittarinsa, mutta verkkokurssin tavoite keskittyy tiedon jakamiseen. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni sote-alan ammattilainen löytäisi ja kävisi kurssin. Tätä kautta toisena konkreettisena tavoitteena on tietoisuuden lisääminen kuulosta ja sen apuvälineistä.

”Toivomme, että kurssin jälkeen ammattilaiset kokevat luontevaksi apuvälineiden kanssa toimimisen ja osaavat kohdata ihmisen, jolla kuulo on heikentynyt. Lisäksi he osaavat kiinnittää arkityössään huomiota heikentyneeseen kuuloon sekä tarvittaessa ohjata asiakasta eteenpäin”, Ahonen summaa.

Innostunutta yhteistyötä

Vaikka kyseessä on täysin erilaiset toimijat, molemmat kumppanit kokevat, että yhdessä toimiminen on ollut mutkatonta ja sujuvaa. Hankkeen tiimoilta molemmat osapuolet ovat oppineet paljon uutta mm. toimintatavoista. He toivovat yhteistyön kantavan pitkälle.

“Olen saanut niin paljon uusia ajatuksia ja oppeja yhteistyöstä. Ajatusten vaihto on ollut hedelmällistä ja olen saanut myös uutta innostusta omaan työhöni. Kaikin puolin erittäin positiivinen yhteistyö”, Selenius pohtii.

Kuuloliiton asiantuntijat yhtyvät myös Laurin ajatuksiin: “On ollut ilo toimia Skholen kanssa, koska he ovat olleet kiinnostuneita hankkeesta ja kurssistamme. Tuntuu, että meidät on aidosti kohdattu ja olemme saaneet yksilöllistä asiakaspalvelua. Aina on voinut olla yhteydessä ja kysyä. Koko matkan ajan olemme saaneet tukea. Tuntuu, kuin että olisi ollut ihan oma privaatti linja. Laurille haluamme antaa henkilökohtaiset kiitokset.”

Kuuloliitto ry:n asiantuntijat Tiina ja Maarit. Kuva: Pasi Sauna-aho/Cycled Media Oy

Jatkuvaa kehitystyötä

Vaikka hanke loppuu ensi vuonna kurssi jää elämään Skholen oppimisympäristöön. Kuulon ja muistin alueelta tulee jatkuvasti uusia tutkimustuloksia sekä käyttäjien palautteisiin halutaan reagoida. Tästä syystä verkkokurssia päivitetään ja kehitetään jatkuvasti. Molemmat kumppanit haluavat pitää yllä uuden tiedon jakamista ja osaamista. Kurssipaketti ei siis koskaan ole valmis vaan sitä pitää aina kehittää.

Kurssin lopussa on myös palautekysely, jonka datan molemmat kumppanit saavat. Tulevaisuudessa tätä kautta päästään syventämään ja kehittämään yhteistyötä sekä jakamaan lisää tietoa.

Maksuton verkkokurssi on luotu Skholen oppimisympäristöön ja on tarjolla siellä. Ohjeet ja linkin kurssille löydät myös Kuuloliiton sivuilta: Julkaisut ja verkkokurssit – Kuuloliitto.

Lisätietoja:

Tuomas Lipponen, CEO / Founder, Skhole Oy

045 177 4826

tuomas.lipponen@skhole.fi

Tiina Ahonen, Asiantuntija, Kuuloliitto ry

044 346 9539

tiina.ahonen@kuuloliitto.fi

Maarit Honkasola, Asiantuntija, Kuuloliitto ry

044 346 9544

maarit.honkasola@kuuloliitto.fi


Skhole Oy on ajasta ja paikasta riippumaton sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristö. Skholen avulla materiaalit ovat helposti saatavilla niin tutkintoon johtavassa koulutuksessa kuin organisaatioiden täydennyskoulutuksissakin. Kurssivalikoiman sisältö on tuotettu yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.

Kuuloliitto ry on huonokuuloisten, kuuroutuneiden sekä tinnituksesta kärsivien kansalais- ja kuntoutusjärjestö. Toiminnan päämääränä on yhteiskunta, joka on kuulovammaiselle esteetön ja saavutettava. Liitto on perustettu vuonna 1930, ja liittoon kuuluu kaiken kaikkiaan 78 paikallista kuuloyhdistystä ja kaksi valtakunnallista toimialayhdistystä: Suomen Tinnitusyhdistys ja Suomen Akustikusneurinoomayhdistys. Jäseniä yhdistyksissä on noin 15 500.

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.