Ikäihmisen RAI-arviointi ympärivuorokautisen hoidon yhteydessä -kurssi Skholessa

Skhole ja Gerofuture Oy ovat tuottaneet yhdessä “Ikäihmisen RAI-arviointi ympärivuorokautisen hoidon yhteydessä” -kurssin.

Kurssi ei kuulu Skholen normaaliin kurssikirjastoon, mutta voit tilata käyttöoikeuden erikseen. Kurssin hinta on 20€/kk/käyttäjä tai 60€/vuosi/käyttäjä. Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Kurssin voi suorittaa myös Vaasan Ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakoulussa. https://www.vamk.fi/haku/avoin/avoinamk_syksy/raiarviointi/

RAI-järjestelmää käyttämällä asiakkaiden palvelutarpeet selvitetään yhdenmukaisesti ja monipuolisesti. RAI-järjestelmän tuottaman tiedon avulla palvelut pystytään suunnittelemaan yksilöllisesti ja kohdentamaan tarpeenmukaisesti heille, jotka niitä tarvitsevat.

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan kunnilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä. Kuntien on aloitettava RAI-välineistön käyttö viimeistään siirtymäajan päättyessä 1.4.2023

(https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla/tietoa-rai-jarjestelmasta)

Ikäihmisen RAI-arviointi ympärivuorokautisen hoidon yhteydessä

Tässä kurssikokonaisuudessa perehdymme ensimmäiseen osaan RAI-prosessia, eli asiakkaan RAI-arvioinnin tekemiseen. Opiskelija pääsee tutustumaan arvioinnin eri vaiheisiin eri luennoilla, joissa teoria ja käytäntö nivoutuvat yhteen: Seuraamme, kuinka omahoitaja Jaana arvioi asiakkaidensa Alman (89 v) ja Kallen (82 v), fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä terveydentilaa ja kuntoutumismahdollisuutta monesta eri RAI:n näkökulmasta. Kurssi kertoo esimerkkien kautta Jaanan arviointityössään tekemistä valinnoista — siitä, miten hän vastaa RAI-arvioinnin kysymyksiin. Syvennämme ymmärrystämme lukemalla tai kuuntelemalla tarkkoja perusteluja, joita Jaana kirjoittaa arvioinnin kysymyksiin liittyviin muistiinpanoihin. Lisäksi täydennämme tietämystämme teoreettisella tiedolla.

Kurssin päätteeksi opiskelija pääsee osallistumaan verkkotenttiin, jonka läpäistyään saa RAI-perusosaajan todistuksen. Luentojen oheismateriaaleiksi kaikkien osioiden äärellä tutkittaviksi tarvitset RAI-käsikirjan ja -arviointilomakkeen.

Kurssin ovat kirjoittaneet Katriina Niemelä (TtM, erityisasiantuntija, GeroFuture Oy) ja Pia Vähäkangas (TtT, erityisasiantuntija, GeroFuture Oy)

Lisätietoja ja tilaukset: myynti@skhole.fi

Blogin tekstin tarjoaa Skhole. Skhole on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan verkkokoulutuspalvelu, joka kulkee mukana sekä koulutuksen järjestäjän että työntekijän matkalla. Palvelu sopii täydennyskoulutukseen niin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksille kuin opiskelun tueksi alan opiskelijoille.